Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lâm Đồng
Mã thủ tục BYT-LDG-227723
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Bước 1 Người thân thích của trẻ nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh cho trạm y tế xã, phường  
2. Bước 2 Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế xã phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.
Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc
 
3. Bước 3 Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại trạm y tế xã, phường  

 

Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại trạm y tế xã, phường
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ  
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 bna hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT.  
     

 

Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Bố, mẹ hoặc người thân của trẻ.
Cơ quan thực hiện Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Nộp trực tiếp tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng sinh
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin