Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lâm Đồng
Mã thủ tục BVH-LDG-279029
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hướng dẫn du lịch
Trình tự thực hiện

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ hằng năm công bố kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm;

Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công  - Địa chỉ: 36 Trần Phú, phường 4, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

b) Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Nộp trực tiếp: trường hợp hồ sơ đảm bảo theo quy định thì viết biên nhận hồ sơ, biên lai thu lệ phí trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định phải hướng dẫn cụ thể cho người nộp điều chỉnh, bổ sung.

- Qua đường Bưu điện: trường hợp hồ sơ đảm bảo theo quy định thì đề nghị người nộp chuyển lệ phí qua tài khoản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sau khi nhận được lệ phí thì viết biên nhận hồ sơ, biên lai thu lệ phí gửi lại cho người nộp; trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định thì hướng dẫn cụ thể cho người nộp nội dung cần điều chỉnh, bổ sung.

c) Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm đối với người đã đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.

d) Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng.

Người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận và nhận kết quả.

Cá nhân có thể đăng ký nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi nộp hồ sơ và chịu phí bưu điện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ ngày nghỉ theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

Nộp Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm; - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; - 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.
Số bộ hồ sơ 01 (bộ).
Phí
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.
Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm phục vụ hành chính công

Địa chỉ: 36 Trần Phú, phường 4, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

 - Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

 


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin