Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục T-THA-289335-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

- Cơ quan, tổ chức phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Cơ quan, tổ chức muốn tổ chức lễ hội dưới đây phải gửi đơn đề nghị cấp giấy phép tới Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 30 ngày làm việc.

(a) Lễ hội được tổ chức lần đầu;

(b) Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn;

(c) Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống;

(d) Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá tại Trung tâm hành chính công (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cơ quan, tổ chức: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Hướng dẫn để cơ quan, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cơ quan, tổ chức.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá tại Trung tâm hành chính công (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian trả kết quả:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định).
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội của cơ quan, tổ chức (Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015);

(2) Văn bản nêu nguồn gốc, lịch sử lễ hội;

(3) Thời gian, địa điểm, kế hoạch, nội dung lễ hội;

(4) Danh sách Ban Tổ chức lễ hội;

(5) Cam kết bảo đảm các quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo an ninh trật tự trong lễ hội; không vi phạm các quy định cấm tại điều 6 Quy định quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 22/12/20215 của UBND tỉnh.

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện - Cơ quan, tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá tại Trung tâm hành chính công (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).
Cơ quan được ủy quyền Không
Cơ quan phối hợp Không
Kết quả thực hiện Giấy phép tổ chức lễ hội (Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015).
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Tất cả các lễ hội khi tổ chức đều phải thành lập Ban Tổ chức lễ hội.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin