Thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Ngoại giao
Mã thủ tục B-BNG-270776-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Lĩnh vực Đăng ký công dân
Trình tự thực hiện

- Người thuộc diện đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nêu tại Mục 5 nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đại diện cấp giấy biên nhận cho người yêu cầu xác định quốc tịch, trong đó ghi rõ địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ kèm theo và thời gian trả lời kết quả; trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện, Cơ quan đại diện gửi giấy biên nhận cho người đó qua đường bưu điện.

          - Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu các thông tin trong Phiếu đăng ký công dân với các giấy tờ khác trong hồ sơ, cơ quan đại diện giải quyết và thông báo kết quả bằng văn bản cho đương sự trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp người đề nghị đăng ký công dân không có một trong những loại giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam hoặc cần phải kiểm tra, xác minh tính xác thực của giấy tờ này, cơ quan đại diện hướng dẫn đương sự làm thủ tục xác minh quốc tịch Việt Nam theo các quy định của pháp luật về quốc tịch. Ngay sau khi nhận được kết quả xác mih của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan đại diện giải quyết và thông báo kết quả bằng văn bản cho đương sự.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ

-  01 phiếu đăng ký công dân được khai đầy đủ theo mẫu số 01/NG-ĐKCD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNG;

-  01 bản chụp hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam;

-  01 bản chụp giấy tờ tùy thân và 01 bản chụp giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam quy định tại Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Giấy khai sinh, Giấy chứng minh nhân dân; Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam; Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài. Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi) đối với trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.

-  01 phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ người nhận trong trường hợp muốn nhận kết quả qua đường bưa điện.

Số bộ hồ sơ Một (01) bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Người không có một trong các loại giấy tờ trên nhưng có một trong những loại giấy tờ chứng minh họ có quốc tịch Việt Nam, Người có hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng
Cơ quan thực hiện Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trụ sở cơ quan đại diện hoặc qua đường bưu điện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Người đã được ghi chú vào Sổ đăng ký công dân, nếu có nhu cầu, thì được cơ quan đại diện Việt Nam cấp Giấy xác nhận đăng ký công dân.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Người thuộc diện đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nêu tại Mục 5 nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin