Thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông (điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân trong hộ chiếu), hoặc bổ sung trẻ em dưới 09 tuổi vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Ngoại giao
Mã thủ tục B-BNG-270772-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Lĩnh vực Cấp hộ chiếu, công hàm
Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện (xem danh sách các cơ quan đại diện có chức năng lãnh sự để biết thông tin chi tiết về địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả).

- Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, nếu có những điểm chưa rõ cần xác minh thì điện về Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc cơ quan đã cấp hộ chiếu cần bổ sung sửa đổi.

- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện hoặc qua đường bưu điện.

 

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ, nhận kết quả tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thành phần hồ sơ

1. Giấy tờ phải xuất trình:

- Hộ chiếu đã được cấp cần sửa đổi, bổ sung.

2. Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đề nghị bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông theo mẫu. Người đề nghị cần điền đầy đủ các nội dung trong Tờ khai, ký trực tiếp. 02 ảnh cỡ 4x6 cm, chụp trên nền mầu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 1 năm dán vào Tờ khai.

- Bản sao hoặc bản chụp giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu là cần thiết (Ví dụ: Giấy khai sinh, CMND nếu có sự sai lệch về ngày tháng năm sinh, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi họ tên, giới tính …). Nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu”.

-  Giấy xác nhận nhân sự (nếu có) do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp (Mẫu X04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20/8/2013).

-  Trường hợp đề nghị bổ sung ảnh trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của cha, mẹ thì kèm theo hồ sơ: 

+ 02 ảnh cỡ 3x4cm của trẻ em theo qui định;

+ 01 bản sao hoặc bản chụp giấy khai sinh, trong đó xác định rõ quốc tịch Việt Nam của trẻ em đó; trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải nộp kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của trẻ em này; trong trường hợp trẻ em là con nuôi thì nộp thêm một bản sao hoặc bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. 

+ Nếu trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài thì cơ quan đại diện Việt Nam chỉ bổ sung vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ những trẻ em có quốc tịch Việt Nam; không cấp chung vào hộ chiếu của người giám hộ.

- Trường hợp nhận kết quả qua bưu điện, cần chuẩn bị sẵn 01 phòng bì ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, có dán tem hoặc kèm theo cước phí gửi bảo đảm.

Lưu ý:

+ Yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của người đó.

+ Các giấy tờ trên nếu đã hết giá trị hoặc không có ảnh thì chỉ dùng tham khảo để làm căn cứ cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu, cấp giấy thông hành.

+ Các giấy tờ nêu trên, nếu là bản chụp thì thì cần xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu, nếu hồ sơ gửi qua bưu điện thì bản chụp cần được công chứng.

 

Số bộ hồ sơ Một (01) bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp không đủ căn cứ để bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phải xác minh thì không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của các cơ quan chức năng.
Đối tượng thực hiện Cá nhân có nhu cầu
Cơ quan thực hiện Cơ quan đại diện có thẩm quyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trụ sở Cơ quan đại diện hoặc qua hệ thống bưu chính.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cơ quan đã cấp hộ chiếu cần sửa đổi, bổ sung
Kết quả thực hiện Hộ chiếu đã được sửa đổi, bổ sung
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Trẻ em dưới 9 tuổi có thể cấp chung vào hộ chiếu với bố mẹ nếu có yêu cầu bằng văn bản;

- Hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị 05 năm và không gia hạn.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin