Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu tại các cơ quan đại diện

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Ngoại giao
Mã thủ tục B-BNG-270770-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Lĩnh vực Cấp hộ chiếu, công hàm
Trình tự thực hiện

- Người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc theo quy định của Cơ quan đại diện (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của nước sở tại và các ngày lễ, ngày Tết theo quy định của Việt Nam).

- Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, nếu có những điểm chưa rõ cần xác minh thì điện về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện hoặc qua đường bưu điện.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Nhận kết quả tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần hồ sơ

1. Giấy tờ phải xuất trình:

Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân,...) và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu nộp hộ).

2. Giấy tờ phải nộp:

- 01 Tờ khai  X02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20/8/2013.

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.

- Bản sao hoặc bản chụp giấy tờ dùng làm căn cứ để cấp hộ chiếu gồm một trong những giấy tờ sau: 

+ Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh) theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch được ban hành qua các thời kỳ;

+ Giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh.

- Bản sao hoặc bản chụp giấy tờ chứng minh người đề nghị cấp hộ chiếu đang có mặt ở nước sở tại.

- Giấy xác nhận nhân sự (nếu có) do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp (theo mẫu).

- Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp riêng hộ chiếu, có giá trị 05 năm, chỉ cấp hộ chiếu cho trẻ em đó khi xác định có quốc tịch Việt Nam. 

+ Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoài tờ khai và ảnh theo quy định trên đây thì cần nộp thêm 01 bản sao hoặc bản chụp giấy khai sinh, trong đó xác định rõ quốc tịch Việt Nam của trẻ em đó; trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải nộp kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của trẻ em này; trong trường hợp trẻ em là con nuôi thì nộp thêm một bản sao hoặc bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

+ Tờ khai phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký tên. Nếu Tờ khai do người giám hộ ký tên thì phải nộp bản sao hoặc bản chụp giấy tờ có giá trị pháp lý xác định là người giám hộ của trẻ em đó.

          - Trường hợp đề nghị bổ sung ảnh trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của cha, mẹ thì kèm theo hồ sơ: 

+ 02 ảnh cỡ 3x4cm của trẻ em theo qui định.

+ 01 bản sao hoặc bản chụp giấy khai sinh, trong đó xác định rõ quốc tịch Việt Nam của trẻ em đó; trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải nộp kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của trẻ em này; trong trường hợp trẻ em là con nuôi thì nộp thêm một bản sao hoặc bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. 

+ Nếu trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài thì cơ quan đại diện Việt Nam chỉ bổ sung vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ những trẻ em có quốc tịch Việt Nam; không cấp chung vào hộ chiếu của người giám hộ.

- Trường hợp nhận kết quả qua bưu điện, cần chuẩn bị sẵn 01 phòng bì ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, có dán tem hoặc kèm theo cước phí gửi bảo đảm.

 

Số bộ hồ sơ Một (01) bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp không đủ căn cứ để cấp hộ chiếu phải điện về nước để xác minh thì không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh của Cục Lãnh sự hoặc sau 45 ngày kể từ ngày CQĐD gửi đề nghị xác minh nhưng không nhận được trả lời của Cục Lãnh sự.
Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cơ quan đại diện có thẩm quyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trụ sở Cơ quan đại diện.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
Kết quả thực hiện Hộ chiếu phổ thông
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin