Tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Hòa Bình
Mã thủ tục T-HBI-281944-TT
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Chăn nuôi
Trình tự thực hiện

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hòa Bình;

          - Bước 2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận và thẩm định hồ sơ theo các bước:

+ Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố;

+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 5 ngày làm việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ

- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 13;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

          - Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

Số bộ hồ sơ 1 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Chi cục chăn nuôi và thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục chăn nuôi và thú y
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin