Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Hòa Bình
Mã thủ tục T-HBI-281942-TT
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Chăn nuôi
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp lại CFS nộp đơn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình, địa chỉ: Số 485, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Bước 2: Thẩm tra hồ sơ:

+ Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, cơ quan thẩm quyền cấp CFS xem xét, đối chiếu với hồ sơ gốc. Cấp lại bản sao giấy chứng nhận CFS đối với trường hợp Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất thất lạc, bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng, cấp lại CFS mới đối với trường hợp có sai sót trên CFS.

+ Trường hợp không cấp lại, cơ quan thẩm quyền cấp CFS thông báo rõ lý do bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ

: Đơn đề nghị cấp cấp lại CFS (Phụ lục II.b, Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Số bộ hồ sơ 1 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Thời hạn thẩm tra hồ sơ: Không quá 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp lại CFS.
Đối tượng thực hiện - Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Chi cục chăn nuôi và thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận hoặc Văn bản từ chối; Thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận: tối đa 02 năm kể từ ngày cấp.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin