Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Hòa Bình
Mã thủ tục T-HBI-281941-TT
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Chăn nuôi
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp CFS nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình, địa chỉ: Số 485, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Bước 2: Thẩm tra hồ sơ:

+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ qua đường bưu điện, cơ quan thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp CFS được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (Phụ lục II.a, Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bản sao có chứng thực xác nhận công bố hợp chuẩn, hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có).

Số bộ hồ sơ 1 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Thời hạn thẩm tra hồ sơ: Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký;

- Thời hạn cấp Giấy chứng nhận CFS: Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.

Đối tượng thực hiện - Cá nhân, Tổ chức.
Cơ quan thực hiện Chi cục chăn nuôi và thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận hoặc Văn bản từ chối; Thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận: tối đa 02 năm kể từ ngày cấp.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

- Được xác nhận công bố hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu về cấp CFS (nếu nước nhập khẩu có quy định).

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin