Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Hòa Bình
Mã thủ tục T-HBI-281940-TT
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Chăn nuôi
Trình tự thực hiện

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tại Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Bước 2. Thẩm định hồ sơ:

+ Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký những nội dung chưa đạt yêu cầu để bổ sung, hoàn thiện

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y không cấp Giấy chứng nhận nội dung quảng cáo, trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi (tại Phụ lục 27, Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Bản sao chụp văn bản công nhận thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam (riêng đối với hồ sơ gửi các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương phải là bản sao chứng thực; trường hợp nộp trực tiếp là bản sao chụp đồng thời phải xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất công bố, bao gồm: tên sản phẩm, tên và địa chỉ của nhà sản xuất, tên các nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng, công dụng, hướng dẫn sử dụng.

- Bản thuyết minh nội dung quảng cáo (nội dung quảng cáo, phương tiện quảng cáo, địa điểm quảng cáo, thời gian quảng cáo).

Số bộ hồ sơ 1 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Thời hạn kiểm tra thành phần hồ sơ: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký;

- Thời hạn thẩm định nội dung hồ sơ, cấp Giấy xác nhận: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Chi cục Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Thủy sản
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận hoặc Văn bản trả lời không cấp Giấy xác nhận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin