Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ.

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục T-THA-287715-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Đăng kiểm
Trình tự thực hiện

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Chủ xe hoặc người đưa xe đến kiểm tra lưu hành (sau đây gọi tắt là chủ xe) đưa xe và hồ sơ này đến Đơn vị đăng kiểm tại địa phương mà xe được đăng ký và cấp biển số  để kiểm tra lưu hành.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm: Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau của các Đơn vị Đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để nộp hồ sơ:

- Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3601S, 267 Bà Triệu, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

- Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3602S, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa;

- Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3603D, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại; nếu đầy đủ, hợp lệ thì thu phí, chụp ảnh phương tiện và tiến hành kiểm tra các hạng mục theo phương pháp kiểm tra được quy định.

- Đối với trường hợp kiểm tra lần đầu, Đơn vị đăng kiểm kiểm tra và lập Biên bản kiểm tra lần đầu xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ theo quy định.

- Xe kiểm tra đạt tiêu chuẩn, Đơn vị đăng kiểm thu lệ phí, trả hóa đơn thu lệ phí và cấp Giấy chứng nhận lưu hành, Tem lưu hành theo quy định. Trường hợp xe có kết quả không đạt, Đơn vị đăng kiểm thông báo hạng mục kiểm tra không đạt của xe cho chủ xe biết để sửa chữa, khắc phục để kiểm tra lại, đồng thời thông báo xe không đạt lên mạng kiểm định.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm: Tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - nơi tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ.

2. Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, và ngày nghỉ theo quy định).

 

Cách thức thực hiện
Trực tiếp.
Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ xuất trình:

+ Bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó; Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó;

+ Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

- Hồ sơ phải nộp:

+ Bản sao chụp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành lần đầu của các xe có đăng ký lần đầu sau ngày thông tư 16/2014/TT-BGTVT có hiệu lực);

+ Giấy chứng nhận lưu hành của lần kiểm tra trước (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành các lần tiếp theo).

 

Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Cấp ngay sau khi kiểm tra đạt yêu cầu.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Cơ quan đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cơ quan đăng kiểm
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa (Số 13 Hạc Thành, Phường Điện Biện, TP.Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá).

Cơ quan được ủy quyền Không
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành (theo mẫu ban hành tại Phụ lục X kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BGTVT ngày 13/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận lưu hành: - Trường hợp kiểm tra lần đầu: 12 tháng đối với xe mới, chưa qua sử dụng đến 02 năm, kể từ năm sản xuất; 06 tháng đối với xe mới, chưa qua sử dụng trên 02 năm, kể từ năm sản xuất. - Các lần kiểm tra tiếp theo: 06 tháng. - Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận lưu hành không vượt quá ngày hết hạn của Giấy đăng ký xe (nếu có) hoặc ngày xe hết niên hạn sử dụng.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

không

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin