Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Khánh Hòa
Mã thủ tục T-KHA-265257-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
Trình tự thực hiện

-  Đối với  tổ chức, cá nhân

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải tại số 4 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.

Bước 3: Nhận giấy biên nhận, kết quả , ký nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.

- Đối với cơ quan hành chính.

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa tiếp nhận hồ sơ cấp phép thi công và giao trả kết quả, thời gian thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại cơ quan Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.
Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị xem xét chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao, trong đó cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo (bản chính) theo mẫu phụ lục 2

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư xây dựng đường nhánh của cấp có thẩm quyền (bản sao).

-  Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chứcgiao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).

Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Thời gian giải quyết trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo qui định. 

Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin