Hiệp y khen thưởng (xác nhận thành tích)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Gia Lai
Mã thủ tục T-GLA-282910-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận văn bản đề nghị hiệp y của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương hoặc đề nghị xác nhận thành tích của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng thẩm định và lấy ý kiến cơ quan, đơn vị liên quan (nếu cần thiết).

Bước 3. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản hiệp y hoặc xác nhận thành tích đối với các hình thức khen thưởng cấp nhà nước. Trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh ký văn bản hiệp y hoặc xác nhận thành tích đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền khen thưởng của Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Các trường hợp không đồng ý hiệp y hoặc xác nhận khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Bước 4: Ban Thi đua - Khen thưởng gửi văn bản hiệp y hoặc văn bản xác nhận thành tích của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh cho đơn vị để nghị và gửi các cơ quan có liên quan. 

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng), số 03 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

 

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị hiệp y của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương hoặc đề nghị xác nhận thành tích của các cơ quan, đơn vị;

- Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị hiệp y, xác nhận thành tích.

 

Số bộ hồ sơ 02 bộ (bản chính)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Ban Thi đua – Khen thưởng thẩm định và trình xin ý kiến Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (đối với việc hiệp y các hình thức khen thưởng cấp nhà nước), thẩm định trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh ký văn bản hiệp y, xác nhận thành tích (đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của cấp Bộ) trong thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối với hiệp y khen thưởng cấp nhà nước: Thời hạn giải quyết thực hiện theo quy chế làm việc của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Sau khi nhận được thông báo, kết quả hiệp y, xác nhận thành tích của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo và trả kết quả cho các trường hợp được hiệp y, xác nhận thành tích đề nghị khen thưởng.

Đối tượng thực hiện - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ban thi đua - khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản hiệp y.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không có

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin