Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công An
Mã thủ tục B-BCA-153535-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: tại cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh: thực hiện việc đối chiếu, kiểm diện và tiếp nhận nạn nhân; ký Biên bản giao, nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về với cơ quan chức năng nước ngoài (nếu có); làm thủ tục nhập cảnh cho nạn nhân; kiểm tra hồ sơ của nạn nhân do phía nước ngoài bàn giao hoặc đưa cho nạn nhân mang về; nếu chưa có Tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về thì hướng dẫn nạn nhân kê khai.

          + Bước 2: cấp Giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân. 
Cách thức thực hiện

trực tiếp cấp Giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân tại cửa khẩu nơi nạn nhân nhập cảnh. 

Thành phần hồ sơ

a) Tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về (mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG, ngày 10/02/2014).

b)  Hồ sơ của nạn nhân do phía nước ngoài bàn giao hoặc đưa cho nạn nhân mang về.

Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

cấp ngay khi tiếp nhận nạn nhân. 

Đối tượng thực hiện - Cá nhân, Tổ chức.
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ tại cửa khẩu nơi nạn nhân nhập cảnh. 
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận về nước.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

chỉ cấp Giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân được xác định theo Điều 5 Nghị định số 62/2012/NĐ-CP, ngày 13/8/2012 của Chính phủ quy định về căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin