Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Gia Lai
Mã thủ tục T-GLA-193065-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng);

Bước 2: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 3: Ban Thi đua - Khen thưởng kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ khen thưởng đang lưu trữ tại Ban hoặc tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ để trình Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cấp đổi, cấp lại đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Xác nhận thông tin khen thưởng để Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cấp đổi, cấp lại đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bước 4: Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo kết quả cấp đổi hiện vật khen thưởng cho đối tượng đề nghị kể từ khi nhận được hiện vật. 

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng), số 03 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định). 

 

Thành phần hồ sơ

- Công văn đề nghị cấp đổi, cấp lại của tập thể hoặc đơn đề nghị của cá nhân khi có hiện vật khen thưởng bị thất lạc hoặc bị mất, bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng do khách quan như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn;

- Đối với trường hợp cấp đổi thì kèm theo hiện vật khen thưởng.

 

Số bộ hồ sơ 02 bộ (bản chính)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng.

Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực TĐKT
Kết quả thực hiện Hiện vật khen thưởng
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không có

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin