Xác nhận Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục T-THA-073053-TT
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.  
2. Tiếp nhận hồ sơ a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
c. Trình tự tiếp nhận:
Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:
1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.
2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì đề nghị người đến nộp hồ sơ thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 
3. Xử lý hồ sơ Cán bộ, công chức có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết phải tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện để cấp kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính  
4. Trả kết quả a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
c. Trình tự trả:
Công dân nhận thông báo về Bản khai đã được xác nhận.
 

 

Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ
1. Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí: 01 bản chính (theo mẫu)
2. Giấy chứng tử: 01 bản sao.
Số bộ hồ sơ 02 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết - Thời gian thực hiện tại cấp xã thực hiện trong ngày - Thời gian thực hiện ở các cấp thực hiện theo quy định
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Giám đốc Sở lao động thương binh xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp UBND cấp huyện, Hội Cựu chiến binh cấp huyện, Sở Lao động thương binh xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh
Kết quả thực hiện Thông báo Bản khai đã được xác nhận.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định  
1. Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, không thuộc diện hưởng chế độ mai táng phí theo Pháp lệnh người có công và Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc.    
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin