Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-HCM-012993-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TPHCM.

Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TPHCM.

Thông tin

Lĩnh vực:

Giải quyết khiếu nại tố cáo

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
60/2009/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
27/07/2009
VB có hiệu lực ngày:
07/08/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ