Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-HCM-005912-VB

Tên văn bản:

Công văn số 1298/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2008 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực TPHCM.

Công văn số 1298/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2008 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực TPHCM.

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
1298/SXD-QLKTXD
VB ban hành ngày:
01/03/2008
VB có hiệu lực ngày:
01/03/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ