Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-HCM-002530-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
135/2007/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
08/12/2007
VB có hiệu lực ngày:
18/12/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ