Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-TTH-004811-VB

Tên văn bản:

QĐ số 1053/2006/QĐ-UBND ngày 19/4/2006 của UBND tỉnh TT Huế về việc ban hành Quy chế hoạt động hành nghề thú y cơ sở

QĐ số 1053/2006/QĐ-UBND ngày 19/4/2006 của UBND tỉnh TT Huế về việc ban hành Quy chế hoạt động hành nghề thú y cơ sở

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

File đính kèm:
1053.PDF 200,52 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
1053/2006/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
19/04/2006
VB có hiệu lực ngày:
05/05/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ