Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-NHA-009607-VB

Tên văn bản:

Công văn số 09/NHNN-QLNH ngày 4/1/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Công văn số 09/NHNN-QLNH ngày 4/1/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Thông tin

Lĩnh vực:

Hoạt động ngoại hối

File đính kèm:
09.NHNN.QLNH.tif 119,59 kB
Số văn bản:
09/NHNN-QLNH
VB ban hành ngày:
04/01/2006
VB có hiệu lực ngày:
04/01/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam