Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-NHA-001267-VB

Tên văn bản:

Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng

Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng

Thông tin

Lĩnh vực:

Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng

File đính kèm:
QD 1096.2004.doc 88,00 kB
Số văn bản:
1096/2004/QĐ-NHNN
VB ban hành ngày:
06/09/2004
VB có hiệu lực ngày:
01/10/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam