Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-LAN-013978-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành khung giá, mức thu một phần viện phí, áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Long An.

Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành khung giá, mức thu một phần viện phí, áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Long An.

Thông tin

Lĩnh vực:

Khám, chữa bệnh

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
61/2009/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
05/11/2009
VB có hiệu lực ngày:
15/11/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ