Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-LSN-013385-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 48/2004/QĐ-UB ngày 17/9/2004 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế về quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 48/2004/QĐ-UB ngày 17/9/2004 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế về quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thông tin

Lĩnh vực:

Nội vụ

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

File đính kèm:
QD48LS.doc 49,50 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
48/2004/QĐ-UB
VB ban hành ngày:
17/09/2004
VB có hiệu lực ngày:
02/10/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ