Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-KTU-018064-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2013.

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2013.

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nông nghiệp

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
20/2013/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
09/04/2013
VB có hiệu lực ngày:
19/04/2013
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ