Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-012990-VB

Tên văn bản:

Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện

Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện

Thông tin

Lĩnh vực:

Khám, chữa bệnh

File đính kèm:
qd 1895 nam 97 432,74 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997
VB ban hành ngày:
19/09/1997
VB có hiệu lực ngày:
01/01/1998
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ