Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-012989-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thông bản

Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thông bản

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế

File đính kèm:
QD 437 nam 2002 384,09 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
Quyết định số 437/QĐ-BYT
VB ban hành ngày:
20/02/2002
VB có hiệu lực ngày:
07/03/2002
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ