Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-009708-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khoẻ

Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khoẻ

Thông tin

Lĩnh vực:

Khám, chữa bệnh

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
Số: 13/2007/TT-BYT
VB ban hành ngày:
21/11/2007
VB có hiệu lực ngày:
06/12/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ