Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-005631-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 08/2004/TT-BYT ngày 23/8/2004. Hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng

Thông tư số 08/2004/TT-BYT ngày 23/8/2004. Hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng

Thông tin

Lĩnh vực:

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
08/2004/TT-BYT
VB ban hành ngày:
23/08/2004
VB có hiệu lực ngày:
15/09/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ