Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-004976-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/3/2007. Ban hành “Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay”

Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/3/2007. Ban hành “Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay”

Thông tin

Lĩnh vực:

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
21/2007/QĐ-BYT
VB ban hành ngày:
12/03/2007
VB có hiệu lực ngày:
27/03/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ