Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BYT-000682-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000 Triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tổ phòng kiểm nghiệm thuốc"

Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000 Triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tổ phòng kiểm nghiệm thuốc"

Thông tin

Lĩnh vực:

Dược - Mỹ phẩm

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
1570/2000/QĐ-BYT
VB ban hành ngày:
22/05/2000
VB có hiệu lực ngày:
07/06/2000
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ