Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXD-011846-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
12/2009/TT-BXD
VB ban hành ngày:
24/06/2009
VB có hiệu lực ngày:
10/08/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ