Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXD-001941-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 1/7/2008 của Bộ Xây dựng ban hành quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 1/7/2008 của Bộ Xây dựng ban hành quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Xây dựng

File đính kèm:
11_2008_QD_BXD.doc 182,50 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
11/2008/QĐ-BXD
VB ban hành ngày:
01/07/2008
VB có hiệu lực ngày:
15/07/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ