Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTP-001599-VB

Tên văn bản:

Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008 của CHính Phủ về tư vấn pháp luật

Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008 của CHính Phủ về tư vấn pháp luật

Thông tin

Lĩnh vực:

Bổ trợ tư pháp

File đính kèm:
77CP.DOC 97,50 kB
Số văn bản:
77/2008/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
16/07/2008
VB có hiệu lực ngày:
16/07/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ