Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTT-009835-VB

Tên văn bản:

Văn bản số 3364/BTTTT-UDCNTT ngày 17/10/2008 của Bộ TTTT về việc hướng dẫn xác định giá trị phần mềm

Văn bản số 3364/BTTTT-UDCNTT ngày 17/10/2008 của Bộ TTTT về việc hướng dẫn xác định giá trị phần mềm

Thông tin

Lĩnh vực:

Công nghệ thông tin, điện tử

Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông

File đính kèm:
3364.pdf 526,15 kB
Loại văn bản:
Số văn bản:
3364/BTTTT-UDCNTT
VB ban hành ngày:
17/10/2008
VB có hiệu lực ngày:
17/10/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ