Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-012335-VB

Tên văn bản:

Thông tư 43/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan

Thông tư 43/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan

Thông tin

Lĩnh vực:

Hải quan

File đính kèm:
TT43-2009.doc 55,50 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
43/2009/TT-BTC
VB ban hành ngày:
09/03/2009
VB có hiệu lực ngày:
25/04/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ