Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-006871-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá

Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý tài sản nhà nước

File đính kèm:
TT34_2005.DOC 49,50 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
34/2005/TT-BTC
VB ban hành ngày:
12/05/2005
VB có hiệu lực ngày:
11/06/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ