Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-003917-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý ngân sách nhà nước

Kế toán, kiểm toán

File đính kèm:
QD19_2006.DOC 1,52 MB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
19/2006/QĐ-BTC
VB ban hành ngày:
30/03/2006
VB có hiệu lực ngày:
07/05/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

website Bộ Tài chính