Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-003915-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư

Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý ngân sách nhà nước

Kế toán, kiểm toán

File đính kèm:
QD214_2000.DOC 641,50 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
214/2000/QĐ-BTC
VB ban hành ngày:
28/12/2000
VB có hiệu lực ngày:
01/01/2001
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

website Bộ Tài chính