Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BTC-003488-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế toán, kiểm toán

File đính kèm:
QD94_2007.doc 165,50 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
94/2007/QĐ-BTC
VB ban hành ngày:
16/11/2007
VB có hiệu lực ngày:
15/12/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

website Bộ Tài chính