Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BQP-001222-VB

Tên văn bản:

Luật Sĩ quan QĐNDVN năm 1999

Luật Sĩ quan QĐNDVN năm 1999

Thông tin

Lĩnh vực:

Chính sách

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
16/1999/QH10
VB ban hành ngày:
21/12/1999
VB có hiệu lực ngày:
01/04/2000
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)