Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BLD-008064-VB

Tên văn bản:

Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 về việc hướng dẫn khai báo điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động

Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 về việc hướng dẫn khai báo điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động

Thông tin

Lĩnh vực:

An toàn lao động

File đính kèm:
Số văn bản:
14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN
VB ban hành ngày:
08/03/2005
VB có hiệu lực ngày:
23/03/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

emolisa