Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BKC-013289-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Thông tin

Lĩnh vực:

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

File đính kèm:
Thong tu 23.doc 217,50 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
23/2007/TT-BKHCN
VB ban hành ngày:
28/09/2007
VB có hiệu lực ngày:
28/09/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ