Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BKC-011703-VB

Tên văn bản:

CV số 134/BKHCN-ATBXHN Thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viện bức xạ

CV số 134/BKHCN-ATBXHN Thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viện bức xạ

Thông tin

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
134/BKHCN-ATBXHN
VB ban hành ngày:
23/01/2009
VB có hiệu lực ngày:
23/01/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Trang tin Cục An toàn bức xạ và hạt nhân