Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGT-014967-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa

Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa

Thông tin

Lĩnh vực:

Đường thủy nội địa

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
TT 25/2010/TT-BGTVT
VB ban hành ngày:
31/08/2010
VB có hiệu lực ngày:
16/10/2010
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Giao thông vận tải