Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGT-011486-VB

Tên văn bản:

Văn bản số 1108/ĐK ngày 16/12/2005 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn thực hiện các quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập, hoạt động và quản lý hoạt động Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Văn bản số 1108/ĐK ngày 16/12/2005 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn thực hiện các quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập, hoạt động và quản lý hoạt động Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Thông tin

Lĩnh vực:

Đường bộ

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
1108/ĐK
VB ban hành ngày:
16/12/2005
VB có hiệu lực ngày:
01/01/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

www.mt.gov.vn