Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGD-009159-VB

Tên văn bản:

Công văn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 về thực hiện phổ cập bậc trung học

Công văn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 về thực hiện phổ cập bậc trung học

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
số 3420/THPT
VB ban hành ngày:
23/04/2003
VB có hiệu lực ngày:
23/04/2003
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo