Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGD-006270-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

File đính kèm:
QD11-2006-BGD.doc 166,50 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
11/2006/QĐ-BGD&ĐT
VB ban hành ngày:
05/04/2006
VB có hiệu lực ngày:
21/04/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo