Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCT-002317-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19 tháng 5 năm 1999 của Bộ Thương mại về hướng dẫn kinh doanh khí đốt hoá lỏng

Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19 tháng 5 năm 1999 của Bộ Thương mại về hướng dẫn kinh doanh khí đốt hoá lỏng

Thông tin

Lĩnh vực:

vụ thương mại

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
15/1999/TT-BTM
VB ban hành ngày:
19/05/1999
VB có hiệu lực ngày:
01/08/1999
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ