Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-013836-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 440/2009/QĐ-A18-P1 ban hành các biểu mẫu tờ khai của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an

Quyết định số 440/2009/QĐ-A18-P1 ban hành các biểu mẫu tờ khai của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an

Thông tin

Lĩnh vực:

Công tác lãnh sự

Quản lý xuất nhập cảnh

File đính kèm:
Q.D 440.pdf 36,73 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
440/2009/QĐ-A18-P1
VB ban hành ngày:
31/12/2009
VB có hiệu lực ngày:
01/04/2010
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ